Home > Archive for Nezaradené ( > Page 2)

Aký to bol vlastne rok 2019?

V roku 2019 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí podarilo animátorom v eRko Likavka uskutočniť formačné aktivity a projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka. Hlavným zameraním boli...

Aj ty si hrdinom

V letných mesiacoch sme sa s deťmi, opäť zúčastnili detského letného tábora v Lúčkach pri Kremnici. Detského letného tábora sa zúčastnilo 39 detí približne 15 animátorov a varili nám 4 šikovní kuchári. Počas celotýždňovej zlatej horúčky sme spolu s...

„Z malého zrnka strom“

„Z malého zrnka strom“ aj v duchu tejto ročnej témy sa animátori spolu s deťmi, snažia zasadiť seba, svoju angažovanosť a tak spoločne budovať „zo zrnka strom“. V zimných mesiacoch sme priložili ruku k dielu už k 24. ročníku Dobrej noviny a spoločne vyzbierali 1060 €....

Rok 2018 očami eRkárov v Likavke

V roku 2018 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí podarilo animátorom v eRko Likavka uskutočniť formačné aktivity a projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka. Hlavným zameraním boli...