Home > História eRka Likavka
Dobrej ľudskej i kresťanskej formácií naších detí sa snažíme venovať náležitú pozornosť. Na podnet slovenského Hnutia kresťanských spoločenstriev detí vzniklo aj v Likavke spoločenstvo mládeže a detí. Pod starostlivým pohľadom duchovného otca Štefana Tuku začalo vyvíjať svoju činnosť asi od roku 1997.
Mladí spoločne s deťmi zmysluplne napĺňajú svoj voľný čas zaujímavými výchovnými i náboženskými aktivitami, dobrou zábavou, rozhovormi, spoločnou hrou a športom, užitočne pre telo i pre dušu. Miestom ich stretávania je pastoračná miestnosť na fare, športoviská alebo krásna likavská príroda.
Vyvrcholením celoročného stretávania sa býva každoročne spoločná prázdninovačka. Heslo „Radosť rozdávaním rastie“ sa napĺňa aj organizovaním Dobrej noviny počas vianočného obdobia, ktorej výťažok naše deti venujú chudobným deťom v misijných krajinách.
                                                                   Štefan Tuka
                                             (Správca farnosti Likavka 1997-2007)

 

Raz v týždni okrem nedele sa deti stretnú na svätej omši za účasti detí. V rámci nej si veľmi
obľúbili adventné a pôstne poznávaco-výchovné katechetické programy. Bývajú tematiky prepojené s aktuálnym dianím v Cirkvi.
S deťmi sa počas nich spoločne zaoberáme nejakou témou, ktorú si už tradične stvárňujú stále obľúbenými nálepkami. Celoročné snaženie sa zvykne zakončiť s najaktívnejšími deťmi zaujímavou zaslúženou exkurziou alebo  výletom na konci školského roka.
Takto sa v našej farnosti dopĺňa náboženská výchova detí, na ktorú chodia v škole takmer všetky deti. Realizujú sa aj spoločné školské náboženské programy.
Tradíciu už má každoročná školská slávnosť požehnania adventných vencov, zahajujúca aj adventný program. Zažatý adventný veniec na školskej chodbe vytvára priaznivú adventnú atmosféru. V škole je dobre vybavená učebňa náboženskej výchovy, kde deti radi chodia. Je pre nich akoby oázou, do ktorej uprostred vyučovacieho procesu prídu nielen na ďalšiu hodinu, ale aj duchovne pookriať. Školský rok sa začína i končí bohoslužbou v kostole.

Personálne  obsadenie :

Na základe ponuky oblastného centra na požiadanie duchovného otca prijal celkom na začiatku zodpovednosť za eRko vo farnosti pastoračný spolupracovník Rasťo Kolčák. Spolu s ochotníkmi sa v spolupráci s katechétkou Martou Serdelovou zorganizovali prvé voľnočasové aktivity a vytvorili prvé malé spoločenstvá detí.
Začalo sa Dobrou novinou asi v roku 1998. V lete 1999 bola prvá spoločná prázdninovačka na Škutovkách, pri príprave a realizácii ktorej sa eRko-tím rozšíril o dlhoročných intenzívnych podporovateľov manželov Ruženku a Ľuboša Kóňových, pridali sa tiež Zdenka Trepáňová, Martinka Hatalová a Lydka Hradská.
Potom do eRka pribudli Alenka Fainová a Andrejka Kloptová. K ďalšej letnej prázdninovačke v Novoti sa pridala Ľubka Obrcianová a Zuzka Klačková, ktorá eRko vo farnosti viedla nasledujúce dlhšie obdobie. Štafetu vedenia po nej prevzala Romanka Hlasicová, potom nakrátko Andrejka Martonová.
eRko s veľkým oduševnením viedla Paulínka Šuľová, ktorej pomáha celé spoločenstvo eRko animátorov, najmä Soňa Hlasicová, sestry Mliečkové, ba pridali sa aj vzácni chalani ako Dominik Koiš, bratia Pšenovi a vždy originálny Renát Haluška.  
Títo všetci  svojim optimizmom motivujú ďalších. Pomocnými animátormi sú už i mladší. ako napríklad veľmi zodpovedná Martinka Cisáriková. Posledný „nábor“ nových pom-animátorov sa vyšplhol pomaly ku dvadsiatke.  V eRko-tíme sa časom vystriedalo veľa nemenovaných ochotníkov, často z radov birmovancov, ktorí si venovanie sa deťom vybrali ako miesto svojej služby vo farnosti. No najviac aktívnych animátorov vyrástlo priamo z detí – to čo zakúsili odovzdávajú dnes mladším.
Pravidelné stretká počas celého školského roka, Deti deťom, Dobrá novina, letné tábory a príležitostné akcie sa stali pravidelnou súčasťou farského života v Likavke. Už teraz vidíme, že čas a obety venované deťom celému nášmu spoločenstvu prinášajú veľké požehnanie.
napísala Marta Majková (jedna zo zakladateľov eRko Likavka)