Home > Farnosť Likavka

Dejiny farnosti

Kostol sv. Martina biskupa v Martinčeku spočiatku slúžil ako farský kostol pre dedinu Likava a Lisková. Bol vybudovaný na vrchu Mních. Okolo kostola sa neskôr začala utvárať dedina. V polovici 14.storočia vybudovali aj v blízkej Liskovej kostol zasvätený Božiemu telu (roku 1397 už jestvoval). Ku kostolu sv. Martina patrila dedina Likava a Martinček.

Dejiny farnosti

Neskôr boli obe dediny ako fílie začlenené do ružomberskej farnosti. V roku 1713 patrili k nej okrem Ružomberka so štyrmi vonkajšími ulicami Villa Ludrová, Biely Potok, Vlkolínec a Černová aj Hrboltová s kostolíkom zasväteným sv. Kataríne, ako aj Revúce, Lúžna a Osada so svojimi drevenými oratóriami. Kostol Všetkých svätých na Kúte pri Ludrovej bol tiež fíliou Ružomberka, bohoslužby v ňom navštevovali obyvatelia blízkej Liptovskej Štiavnice, Štiavničky a Ludrovej.
V roku 1715 pre Likavku (Martinček) posvätil biskup Lukáš Natali zvon ku cti sv. Martina biskupa. V zápisnici kanonickej vizitácie z roku 1732 sa spomínajú v kostole sv. Martina dva zvony z roku 1509. Okolo veľmi starého kostola sv. Martina s vežou bol cintorín s drevenou ohradou, do ktorého boli pochovaní obyvatelia Martinčeka a Likavky. V tomto roku bolo v Martinčeku 64, v Likavke 404 obyvateľov.
Roku 1825 Likavka i Martinček patrili naďalej ako fílie do ružomberskej farnosti.
Ružomberský farský obvod bol však príliš veľký, ťažko bolo zvládnuť pastoračnú prácu a ani ružomberský farský kostol sv. Ondreja apoštola nestačil prijať väčší počet veriacich.
Preto ružomberský farár Ondrej Kučma 31. decembra 1855 požiadal spišského biskupa, aby sa obec Likavka, ktorá má 1298 obyvateľov a Martinček s 314 obyvateľmi osamostatnili, aby vznikla nová farnosť. Spišský biskup L. Zábojský 10. januára 1856 schválil zámer utvoriť novú farnosť v Likavke a požiadal ružomberského farára, aby urobil potrebné kroky ku stavbe kostola a fary v Likavke. Zvlášť upozornil na to, aby sa zhodnotili podmienky a možnosti obce, ktorá si bude musieť potom farára vydržiavať sama. Ondrej Kučma navrhol, aby obyvatelia Likavky a Martinčeka navštevovali zatiaľ bohoslužby v piaristickom (dnešnom jezuitskom) kostole v Ružomberku, pretože sú takí chudobní, že budú ťažko môcť poskytnúť aj manuálne práce, ba ani deputát zo svojej úrody nemôžu dať farárovi.
Dejiny farnosti
15.augusta 1884 sa však predsa utvoril v Likavke výbor, ktorý mal na starosti výstavbu farskej budovy. Okrem ručnej a zápražnej roboty mali od obyvateľov starších ako 12 rokov povinne v priebehu 2 rokoch získať aj finančnú hotovosť. Stavbu farskej budovy zverili staviteľovi Kronerovi z Ružomberka, s ktorým uzavreli kontrakt, že za 3200 zlatých faru postaví a odovzdá obci Likavka 2.októbra 1885. Likavská farnosť s filiálkou Martinček bola ustanovená dňa 4. júna 1885 spišským biskupom Jurajom Čáskom. Do likavskej farnosti patrili všetky domy a rodiny, ktoré ležali na území Likavky a Martinčeka. Likavka mala v tom čase 1521 a Martinček 319 katolíkov.
24. februára 1886 bol spísaný aj protokol o záležitosti stavby kostola, ktorá sa mala začať ešte v tom istom roku. Obce Likavka a Martinček sa dohodli na spoločnom postupe a presne určených prácach, ktoré obyvatelia Likavky a Martinčeka mali urobiť. Na stavbu kostola prispel sumou 3000 zlatých aj spišský biskup Juraj Čáska.
V máji roku 1886 začína stavba kostola v Likavke. V prítomnosti otca biskupa sa obec zaväzuje darovať potrebný majetok a pozemky pre kostol. Farnosť spolu s obcou Martinček má na vlastné náklady zadarmo poskytnúť ťažné a svojpomocné práce. Základný kameň založil Karol Moser. V tomto roku sa postavili múry kostola – ktorý sa budoval podľa spišského vzoru – do výšky tri a pol metra. V roku 1887 pokračujú práce na kostole, je potrebné, aby boli múry postavené do potrebnej výšky. V roku 1888 – kedy sa oficiálne datuje postavenie kostola – pokračuje výstavba veže a zastrešenie lode. Stavba mala byť celkovo ukončená, ale po postavení veže sa unížili steny a objavili sa pukliny. Vysvätenie kostola sa oddialilo. 23. júna 1889 bol kostol slávnostne vysvätený za prítomnosti spišského biskupa Juraja Čásku. Pri príležitosti vysvätenia kostola vyhlásili Štefana Janovcsika za likavského farára.
V obci sú dve kaplnky. Jedna je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii a druhá, ktorá stojí pri ceste z Ružomberka do Likavky je zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Bola postavená na mieste niekdajšej (v tom období už rozpadnutej) kaplnky, ktorá bola postavená v roku 1782 na mieste, kde kedysi stál kríž. Dala ju postaviť Mária Petráková. Na kaplnku darovali zvon z Košicko-bohumínskej dráhy.

zdroj – Obec Likavka/farnosť


Rímskokatolícky farský úrad svätého Juraja

Likavka Hollého 116, 034 95 LikavkaFarský úrad

Telefón:
044 / 432 97 05
E-mail:
rkfu.likavka@gmail.com
Farár:
Mgr. Pavol Ondrík
Kaplán:
Mgr.  Vladimír Malec
Diecéza:
Spišská
Diecézny biskup:
Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.