Home > Nezaradené > Novinky > „Z malého zrnka strom“

„Z malého zrnka strom“ aj v duchu tejto ročnej témy sa animátori spolu s deťmi, snažia zasadiť seba, svoju angažovanosť a tak spoločne budovať „zo zrnka strom“.

V zimných mesiacoch sme priložili ruku k dielu už k 24. ročníku Dobrej noviny a spoločne vyzbierali 1060 €. Ťažiskovým projektom podporovaným v 24. ročníku Dobrej noviny je pomoc pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande. Neobvykle sme koledovali 2 dni, kedy sme navštívili aj našich starších v domove sociálnych služieb v Likavke. V januári sme oslávili 22. výročie založenia spolu so animátormi, rodičmi, zástupcami eRka z územia Orava – Liptov, predstaviteľmi obce, sympatizantmi. Vďační sme aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nás neustále podporujú. Týmto im vyjadrujeme úprimné ďakujem. Práve aj vďaka týmto ľuďom či už spomenutým alebo nie, môžeme v obci prinášať radosť a úsmev našim deťom. 

V ďalších mesiacoch sme s našimi eRkurzistami, ktorí sa pripravovali počas pol roka na animátorstvo, ukončili naše formačné stretnutia. Naši mladý sa zúčastnili aj formačného kurzu v Liptovskej Osade pre začínajúcich animátorov Sme veľmi radi, že sme mohli opäť prijať mladých do nášho animátorského tímu. A už môžeme prezradiť, že pripravujeme ďalšie projekty pre budúcich začínajúcich animátorov ale aj násťročných.

Mesiac máj patril Misijnej púti, putovali sme do Levoče na Mariánsku horu. Táto púť vyjadruje aj poďakovanie našim deťom, ktoré koledovali v uplynulom roku.

Tento rok nás čaká aj letný tábor od 28. júla do 4. augusta v Lúčkach pri Kremnici. Prihlášky nájdete v predsieni kostola.

Predtým sa zapojíme do dlhoročnej kampane „Vypni telku, zapni seba“. Spoločne načerpáme na Víkendovke v Letanovciach.

Koncom augusta sa chystá Ružomberku Celoslovenské stretnutie eRkárov. Bude to vzácny čas aj pre nás , kedy môžeme na našom Liptove privítať eRkárov z celého Slovenska.

Posledné riadky chcem venovať ako vďaku.  Jún je mesiacom, kedy si naši animátori vyslúžia sviatosť manželstva. Prajeme im teda do spoločných rokov všetko dobré a ďakujeme im za dlhoročný prínos v našom spoločenstve.

Poďakoval by som sa taktiež všetkým ľuďom ktorí akokoľvek sa podieľajú na raste nášho spololočenstva. Veríme, že aj počas nasledujúcich rokov budeme svedomito žiť v duchu „ Z malého zrnka strom“

eRkári z Likavky

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*