Home > O Likavských eRkároch

eRkári Likavka

eRko Likavka ako skupinka mladých ľudí sme sa rozhodli reagovať na výzvu a potrebu formácie detí v našej obci Likavka.
V obci Likavka fungujeme od roku 1997.
314515_280608225303247_1652294887_n

eRkári rok 2011

Na našich stretkách, ktoré sa organizujú v farského úradu sa venujeme deťom: modlíme sa, rozvíjame kreatívne a logické myslenie detí, hráme sa, pripravujeme program pre rôzne cirkevné, obecné a mládežnícke podujatia.
936091_793955904004862_6205819433667218435_n

Detský letný tábor 2014 (Zubák)

Veľmi úzko spolupracujeme s eRkom v Martinčeku, Ludrovej, Štiavničke, Liptovskej Štiavnici, Ružomberok časti Baničné a taktiež s Oblastným centrom v Ružomberku.
Sme dobrovoľníci a všetky potreby pre „stretká“ a iné podujatia si hradíme sami.
V našej činnosti nás podporujú: Farský úrad Likavka, Obecný úrad Likavka, Oblastné centrum Ružomberok, mnohí sympatizanti a priatelia, ktorí nám občas venujú nejakú finančnú a materiálnu pomoc.
Všetkým ktorí by sa chceli zapojiť do našej snahy alebo aspoň nejakou mierou priložiť ruku k dielu sú Srdečne vítaní. 🙂

 

 

             Animátorský tím v roku 2017     (Detský letný tábor 2017 – Oravské Veselé)


547036_10201625360267683_145121861_n

eRko SNEM 2013 (Toporec)