Home > Nezaradené > Novinky > Kráčame radostnou cestou svedectva viery

„Z malého zrnka strom“ aj duchu ročnej témy eRka sme zahájili nový školský rok. Predtým sme v lete s deťmi zavítali do okolia Trnavy, do kláštora ktorý nesie meno „Katarínka“, je to bývalý františkánsky kláštor, z ktorého sú momentálne ruiny starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. V kláštore momentálne pôsobia dobrovoľníci z projektu, ktorý taktiež nesie meno „Katarínka“ ktorí aktuálne opravujú dobrovoľníci počas celého roka a najmä letných mesiacov.

Animátori sa v auguste stretli na tradičnej plánovacej a oddychovej „Víkendovke“ v Zákopčí pri Čadci, kde čerpali sily pre tohtoročný rok, ale aj plánovali nové akcie.

V roku 2019 sa v letnom období, môžu deti tešiť opäť na Detský letný tábor!

V letnom období sa našim animátorom po 10 rokoch opäť podarilo vynoviť a vymaľovať našu pastoračnú miestnosť. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili.

V septembri sme prebrali štafetu „Dňa radosti“. „Deň radosti“ je deň plný bohatého zábavného programu v duchu ročnej témy. V Likavke sa konal po približne ôsmych rokoch a naposledy bol v roku 2015 vo farnosti Liptovský Mikuláš. Na „Dni radosti“ sa stretlo 146 detí a mladých z približne 11 farností Oravy a najmä Liptova. Konal sa 15. septembra a začínali sme svätou omšou o 09.30 h. v kostole sv. Juraja v Likavke. Deti čakali rôzne stanovištia v téme „Radostnou cestou svedectva viery kráčajte malí i veľkí“. Program vrcholil spoločnou časťou od 14.30 h., medzitým na detí čakal chutný guláš z rúk našich rodičov. Prípravy na tento deň začali už v apríli tohto roka. Na hlavných prípravách sa podieľal tím 30 dobrovoľníkov už deň pred akciou. Medzi dobrovoľníkmi boli mladí eRkári z Liptova.

Poďakovanie patrí obci Likavka za sprostredkovanie verejných priestorov ZŠ s MŠ Likavka v neposlednom rade aj Pánovi riaditeľovi Ľubošovi Birtusovi.

Ďakujeme množstvu dobrovoľníkov, animátorov, rodičom, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu akcie, aj rodinám ktoré prispeli sladkým občerstvením ale aj finančným príspevkom. Ďakujeme aj Pánovi farárovi Vdp. Pavlovi Ondríkovi za povzbudivé slová a prijatie účastníkov „Dňa radosti“.

 

V ďalších mesiacoch sme pokračovali na pravidelnom stretávaní na eRko-stretnutiach s deťmi. Tento rok máme v obci 3 skupiny detí ktoré navštevujú eRko stretnutia. Do pozornosti dávame aj omše za účasti detí vo farnosti vždy v nedele o 10.30 h. Pozývame deti taktiež na detský spevokol hodinu, pred svätou omšou v pastoračnej miestnosti čiže o 09.30 h.

 

Nechýbala ani tohtoročná Šarkaniáda, kedy sme so skupinkou detí prevetrali našich šarkanov. V najbližších mesiacoch budeme pokračovať,  v prípravných stretnutiach pre nových eRko animátorov vo farnosti Likavka. Začínajúci animátori sa stretávajú na týchto kurzoch raz mesačne, kde postupne nadobúdajú skúsenosti a poznatky z animátorstva pod vedením dlhoročných animátorov farnosti.

V zimnom období nás čaká pripomenutie si 22. výročie založenia eRka v Likavke, ale aj celoslovenská kolednícka akcia Dobrá Novina. Koledovať vo farnosti budeme na druhý vianočný sviatok – 26. decembra 2018. Deti s animátormi sa predtým stretnú na vyslaní koledníkov v sobotu 15. decembra 2018 v Ružomberku.

 

Blíži sa koniec roka a práve Vám, patrí veľké ďakujem za prejavenú priazeň a podporu počas roka. Sme radi, že môžeme už 21. rok fungovať v obci Likavka s podporou ľudí ktorým záleží, aby deti a mládež plnohodnotne využívali voľný čas.

Do nového roka Vám prajeme veľa síl, zdravia a úspechov a Božieho požehnania. Nech je pre Vás budúci rok bohatým na radosť a úsmev vo vašich životoch.

eRko Likavka

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*