Home > Nezaradené > Novinky > Prežil/a som „Deň radosti“ aj v roku 2018 v Likavke!

  Prešlo už niekoľko dní a ja sa stále v spomienkach vraciam ku dňu 15.9. 2018. Túto sobotu sa stalo v obci Likavka niečo výnimočné. Likavku navštívilo spolu 146 detí, mladých a dospelých, z 9 obcí Liptova a Oravy.

  Prišli, aby zažili ,,Deň radosti”. Počas celého dňa nás sprevádzalo motto eRka ,,Radostnou cestou svedectva viery, kráčajme spolu malí i veľkí.“ Animátori usilovne pracovali už niekoľko dní vopred, aby pripravili výzdobu, vymysleli program, pripravili miesto. Je vzácne vidieť túžbu v srdciach ľudí, aby opravdivá radosť rástla ďalej a ďalej, a tak mohlo dobro vzrastať. Tento deň bol pre mňa jedinečný. Po niekoľkých rokoch som mohla znovu zažiť Deň radosti, ale nie už ako účastník,  ale ako spoluorganizátor. Bolo pre mňa veľkou radosťou, keď som videla koľko nás prišlo. Tešila som sa zo slov ľudí, ktorí nám zo srdca priali, aby sa ten deň vydaril a všetko dobre dopadlo. Bola som prekvapená aj z mnohej účasti dospelých- otcov, mám, starých mám, ktorý prišli tento deň stráviť spolu s deťmi, a tak im dať kúsok seba. Počas celého dňa sa z.mnohých miest ozýval radostný detský smiech, ktorý len potvrdzoval to, že deti sa vedia tešíť z maličkostí. V mene všetkých eRkárov, by som sa chcela ešte raz poďakovať všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom, našim blízkym, kňazom našej farnosti, ktorí sa pričinili o to, aby radosť mohla ďalej rásť v srdciach všetkých účastníkov Dňa radosti.

  V závere, by som chcela poďakovať aj našej nebeskej Máme, patrónke Slovenska, ktorá v ten deň mala sviatok. Myslím, že všetci sme  cítili jej prítomnosť a ochrannú ruku počas celého dňa. Verím, že tento deň radosti bol výnimočný pre každého účastníka. Verím, že spolu môžme naďalej rozširovať opravdivú radosť, ktorá bude svedectvom našej túžby po svätosti.

 

Z denníka animátora eRka.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*