Home > Nezaradené > Novinky > Aký to bol vlastne rok 2019?

V roku 2019 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí podarilo animátorom v eRko Likavka uskutočniť formačné aktivity a projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka.

Hlavným zameraním boli stretnutia detí v pastoračnej miestnosti na farskom úrade, formačné aktivity pre nových animátorov a väčšie i menšie príležitostné podujatia.

V prvom mesiaci roka 2019 sme oslavovali 22. výročie založenia eRka v Likavke. Na podujatie pre dobrovoľníkov a rodičov dobrovoľníkov, sympatizantov a podporovateľov, prijalo pozvanie približne 55 ľudí. Pripomínali sme si aktivity a podujatia počas nášho jubilejného 21. výročia a spoločne sme vstúpili do 22. výročia eRko Likavka.

V marci sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Biela stužka“, ktorý každoročne organizuje mimovládna organizácia Fórum Života. Cieľom projektu je úcta k životu už od počatia.

Od začiatku kalendárneho roka 2019 sme sa pripravovali na Celoslovenské stretnutie eRkárov v Ružomberku. Prebiehalo v posledných augustových týždňoch. Zúčastnilo sa ho cez 200 mladých účastníkov. Animátori z Likavky boli súčasťou organizačného tímu „Domácich dobrovoľníkov“. Zabezpečovali kľúčové úlohy stretnutia.

eRko animátori našej farnosti sa príležitostne stretávajú v pastoračnej miestnosti na formačno – organizačnom stretnutí, kde plánujú rôzne akcie, tábory a podobne. Okrem plánovania akcií si uvedomujeme, že pre rast nášho spoločenstva je dôležitá aj formácia.

V máji každoročne cestujeme s deťmi na Misijnú púť na Levočskú horu v Levoči, ktorá sa uskutočňuje ako poďakovanie koledníkom Dobrej noviny. Do Levoče na Mariánsku horu prišlo viac ako 1000 detí najmä zo Spišskej diecézy. Zišli sa pod Mariánskou horou a potom v skupinách putovali k bazilike.  Na Levočskú horu priniesli so sebou školské pomôcky (písacie potreby, zošity, obaly, farebné papiere,…), ktoré poslúžia deťom v núdzi v Spišskom regióne. Misijná púť detí v Levoči vyvrcholila slávením sv. omše s diecéznym vikárom ThDr. Viktorom Pardeľom, PhD. Okrem Levoče sa Misijná púť sa uskutočňuje v Rajeckej Lesnej, Obišovciach a Marianke.

V letných mesiacoch sme zorganizovali formačno – plánovaciu víkendovku animátorov eRko Likavka v Letanovciach. Spolu sme sa formovali k ďalšej činnosti v hnutí.

V júli sme mali opäť detský letný tábor v Lúčkach pri Kremnici. Zúčastnilo sa nás cez 60 účastníkov, témou bolo hľadanie pokladu so svätou Barborou, patrónkou baníkov, spoločnými silami premôcť zlo a nájsť vzácny poklad. Každý deň, teda deti hľadali jeden nástroj, a na to aby ho získali prekonávali rôzne prekážky, museli taktiež využívať svoju myseľ, nie len zručnosti a fyzickú námahu. Každý nástroj však niečo symbolizoval, a tak sme deti deň čo deň povzbudzovali viac k viere, čistote srdca, obete, odvahe a zodpovednosti.

Nový školský rok sme opäť začali s „eRko stretkami“ v novom cykle. eRko stretnutia prebiehajú 2-krát týždennom intervale. Prebiehajú taktiež dievčenské formačné stretnutia a animátorské formačné.

Chystáme aj koledovanie projektu Dobrá novina vo vianočnom období.

Veríme, že i budúci kalendárny rok bude bohatší ako uplynulý a budeme môcť rozdávať viac radosti a dobra okolo seba. Dúfame, že naša činnosť bude plnohodnotná pre ďalší sociálny, kultúrny a kresťanský rozvoj obce Likavka.

Na záver patrí poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, laikom ktorí sa pričinili o rast eRko Likavka, Farskému úradu Likavka, Obci Likavka a ďalším súkromným podporovateľom.

S úctou za eRkárov Likavka

Matúš Šuľa

Zodpovedná osoba farnosti za eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*