Home > O eRku > Podporte nás :)
banner1
Vďaka vašim pravidelným darom budeme cítiť väčšiu stabilitu a podporu a budeme môcť lepšie rozvíjať naše poslanie.
“…lebo v eRku som za tie roky zažila veľa pomoci, podpory a požehnania, tak je načase podať to ďalej aj takýmto spôsobom :)”
“… Boh nám požehnal a eRko je moja srdcová záležitosť…”
“…”veseleho darcu Boh miluje” a chcem byt Bohom milovana a erko mne velmi pomohlo v mojej “puberte” …”
“… eRko robí skvelé veci pre mladých ľudí aj pre celú spoločnosť a veľmi efektívne nakladá aj s financiami…”
“… inak byť s eRkom teraz neviem…”
“… aj ja som rástla v eRku…”
“… eRko je mojou stálou srdcovou záležitosťou už takmer 25 rokov…”

Stotožníš sa s niektorým výrokom? alebo máš vlastný?

Pridaj sa ako pravidelný darca a pošli svoj odkaz pre eRko!

 

 

Ako je eRko financované?

eRko – HKSD je občianske združenie zaregistrované v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. Sme zároveň laické hnutie v Cirkvi a pomáhame dobrovoľnícky v oblasti výchovy detí, aby robili kroky k osobnej kresťanskej zrelosti. Sme nezisková organizácia, ktorá funguje na členskom princípe – naše zdroje tvoria príspevky a granty.
Ako detská organizácia sa pravidelne uchádzame o dotáciu z MŠVVaŠ SR určenú na podporu práce s deťmi a mládežou a príležitostne sa uchádza o ďalšie granty z verejných zdrojov alebo zdrojov z nadácii. eRko každoročne získava prostriedky z 2% z dane. eRko nie je systematicky financované Cirkvou, na svoju činnosť získava príležitostne dary aj z Cirkvi. Ďalšie dary získava eRko od svojich sympatizantov. Podrobný finančný prehľad nájdete v našej výročnej správe.
Na to, aby sme mohli lepšie rozvíjať naše aktivity potrebujeme získať viac vlastných zdrojov z dobrovoľných príspevkov.

Výročná správa za rok 2014

Pridáš sa?

Naším cieľom je mať na každý rok v eRku 100 pravidelných darcov, ktorí by vedeli obetovať zo svojho 5 € mesačne pre spoločné dobro eRka a jeho členov.
 
Aktuálny stav pravidelných darcov:
od jesene 2013 doteraz to bolo 75 ľudí.
  • 75 aktuálnych darcov
  • 25 budúcich darcov

 

Veselého darcu miluje BOH. (2 Kor 9,7)

 

Špeciálne – 25 rokov

Fungujeme s Božím požehnaním už 25-ty rok.
Váš pravidelný dar veľa znamená pre stabilitu eRka do ďalších rokov.
 
 PER_krhla

Buďte s nami

eRko môžete podporiť aj svojou osobnou účasťou na jeho živote:

Povzbudivé myšlienky

 

(Mt 6,31-34)

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: “Čo budeme jesť?” alebo: “Čo budeme piť?” alebo: “Čo si oblečieme?”! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia
Naším cieľom je pomáhať rodičom pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí v rámci voľnočasových aktivít – pravidelné stretká, výlety, karnevaly, dni radosti, letné tábory, kampane a pod. S heslom „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“ formujeme mladých dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj voľný čas deťom.
 

Veľmi si vážime vašu ochotu prispieť a podporiť našu činnosť a projekty.
Váš pravidelný dar veľa znamená pre stabilitu eRka do ďalších rokov.