Home > Nezaradené > Novinky > Oslávili sme 22. výročie založenia eRka v Likavke!

Rok 2018 bol v našom spoločenstve spojený s množstvom akcií a zmien. Spolu s animátormi sme zažili veľa spoločných zážitkov. S deťmi sme strávili čas na Katarínke ale aj na Dni radosti. S animátormi čas na Animátorskej víkendovke v Zákopčí ale aj spoločný čas pri úpravách pastoračnej miestnosti.

Ďakujem každému jednému animátorovi, ktorý obetoval v tomto roku čas pre deti a pre naše spoločenstvo. Tento venovaný čas je nenahraditeľný. Je veľkým prínosom nielen pre naše spoločenstvo ale pre každého jedného z týchto mladých. Váš venovaný čas je malým stromom zasadeným v pomyselnom lese nášho spoločenstva.

S radosťou sme prijali medzi nás 6 mladých ktorí sa zodpovedne pripravujú na svoje animátorstvo. Sme radi, že ste prišli medzi nás.

Napriek tomu, že prišli niekedy aj ťažké momenty, verím, že tieto ťažké chvíle budú naším posilnením a budeme rásť ďalej, a  snažiť prinášať deťom tie správne hodnoty.

Naša vďaka patrí Vám drahí rodičia, za Vašu neustálu podporu, spoluprácu a povzbudenie, ale aj za rešpektovanie nášho času, keď ste nás potrebovali.

Vďaka patrí aj obci Likavka a farnosti Likavka, zástupcom za Oblastné centrum Ružomberok a Územie Oravy a Liptova za podporu činnosti nášho eRka. V neposlednom rade ďakujem aj iným ľudom dobrej vôle, za  Váš plnohodnotný prínos do nášho spoločenstva a každú obetovanú chvíľu v našom spoločenstve.

Ďakujem Bohu za všetky chvíle a milosti, ktorými nás tento rok požehnal.

Dúfam, že v roku 2019 bude naše spoločenstvo naďalej obohacovať nás všetkých.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*