Home > Letné tábory
Sú vyvrcholením celoročného stretávania v spoločenstvách a môžu sa stať motiváciou pre zapojenie sa ďalších detí do pravidelných aktivít eRka. 
V tábore majú deti viac času a príležitostí prehĺbiť sa v tom, čo spoznali a prežívali na stretkách počas školského roka. Tábor po organizačnej aj obsahovej stránke pripravujú vedúci na spoločných stretnutiach, kde vzájomným upevňovaním vzťahov, zjednocovaním názorov na výchovné pôsobenie i na priebeh programu tábora zabezpečia jeho dobré uskutočnenie.
Ak sa vedúci rozhodnú do tábora vziať deti, ktoré nechodia do stretka, môžu to urobiť podľa vlastného zváženia. Na zachovanie charakteru práce v eRku a jeho cieľov sa však odporúča, aby sa na tábore zúčastnilo aspoň 50% detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na živote spoločenstiev.

 

spolocná foto

   Detský letný tábor 2015 – Zubák

 

_DSC0016

Detský letný tábor 2016 – Chrenovec

 

 

DSC_0762

Mladežnícky tábor 2016 – Važec