Home > Nezaradené > Novinky > Pomôžme rodine v ťažkej chvíli

Viacerí cítia, vnímajú a pamätajú si Rastíkovu službu vo farnosti počas pomerne dlhého obdobia i to, že takmer nebolo farskej či erkárskej aktivity v ktorej by „nemal prsty“.

Myslíme si, že aj teraz máme príležitosť túto jeho ochotu oplatiť jeho rodine, na ktorej mu tak veľmi záležalo. Mnohí chcú prejaviť svoju spoluúčasť jednorázovým fin. darom ale viacerí chápeme, že rodina bude potrebovať podporu dlhší čas. Rozhodlo sa teda o založení transparentného účtu, kde budeme môcť prispievať ako jednorázovo, tak pravidelne aj počas dlhšieho obdobia. Kto teda bude chcieť, môže sa podľa svojich možností a uváženia zapojiť do tohto darcovstva, čo i len v podobe 1, 2 či 3, x eur mesačne. Nie množstvo peňazí ale počet prispievateľov tak bude symbolickým i praktickým vyjadrením vďačnosti farníkov jeho rodine.

Túto informáciu môžeš spokojne posunúť ďalej, ako aj konkrétne údaje o možnosti platby, ktoré sú:

SK54 8330 0000 0022 0234 2411 – Transparentný účet – Fiobanka. Majiteľ: Mária Kolčáková

Transakcie účtu je možné dohľadať na tejto adrese:

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2202342411

Milý Rasťo,

nechceme veriť, že ti tieto slová vďačnosti nemôžme povedať osobne. Veríme,
že ich však budeš počuť v kráľovstve od Nebeského Otca, ktorému si slúžil, pre koho si sa obetoval
a koho si miloval.
Chceme ti vysloviť veľkú vďaku za to, že pred 25 rokmi si v našej farnosti Likavka začal
polievať semienko eRka – hnutia kresťanských spoločenstiev detí svojou službou vedúceho
animátora, hraním na gitare, vtipom, či fotením, kamerovaním eRko akcií ale najmä ochotou a
obetavosťou. V tých časoch si sa rozhodol s niekoľkými spolupracovníkmi viac venovať
kresťanskej formácií detí v našej obci cez malé spoločenstvá a stretká, až po víkendovky, či tábory.
V roku 1997 si nabral odvahu a na výzvu tamojšieho kňaza p. farára Štefana Tuku si začal rozvíjať
počiatky eRko Likavka.
Od tých čias mnoho detí z našej obce zažilo stretká, Misijné púte detí, koledovanie a tábory
a s vďačnosťou spomínajú na tento čas. Aj ja som mal tú možnosť zažiť svoj prvý tábor a viem, že
bez tvojej odvahy a odhodlania, by to ale nebolo. A aj vďaka tejto skúsenosti som v budúcnosti
začal slúžiť ako animátor aj ako zodpovedná osoba farnosti.
Množstvo vecí funguje najmä vďaka príkladu predchodcov, bývalých spolupracovníkov
animátorov a daru, ktorý sme si ako generácia postupne odovzdávali. Ty si bol ten, ktorý ten dar
odovzdával. Sme vďační, za spoločenstvo, ktoré si začal budovať a za tvoju pomoc. Snažil si sa
veľakrát aj s kamerou, či s fotoaparátom zachytiť rôzne akcie počas našej eRkárskej služby. Toto
spoločenstvo, bude stále spoločenstvom, ktoré si bude niesť dedičstvo každého, kto prispel
akokoľvek mohol a vedel. Sme vďační, za tvoj príklad a osobu, ktorá nás viedla a zaujímala sa o
nás. Myslíme v modlitbe na Teba a na tvojich blízkych.

Veríme, že ti Pán dá podiel vo svojom
kráľovstve a prijme ťa k sebe. Tešíme sa na opätovné stretnutie vo večnosti.
Úprimnú sústrasť v mene eRkárov v Likavke, mladých v Likavke a bývalých animátorov vyjadruje
celej rodine Matúš Šuľa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*