Home > Náš eRko program
Aj_ty_hrdinom_color_small

KONAJME OBYČAJNÉ VECI S LÁSKOU A STANÚ SA NEOBYČAJNÝMI

Máme svojich obľúbených hrdinov. Predstavujeme si, čo by urobili, opakujeme slávne vety, ktoré povedali. Sú takí úžasní… a zároveň takí vzdialení. A čo ty? Budeš tiež úžasnou? A ty? Budeš raz hrdinom? Hrdina nemusí byť výplodom fantázie. Nemusíš sa hrať na niečo, čím nie si. Hrdinsky rozvíjaj to, kým si. Katarína Sienská raz povedala, že ak sa staneš tým, kým máš byť, rozžiariš celý svet. Pozývame deti, aby boli hrdinami pre svoje okolie. Pozývame animátorov, aby boli hrdinami pre tieto deti. Hrdina potrebuje pokoru, aby nestratil pevnú pôdu pod nohami, potrebuje napredovať s odvahou, aby sa stal požehnaním pre druhých. A vernosť bude dôkazom jeho lásky a obety. Môžeš byť takým aj ty, nech sú naše stretká príbehmi hrdinstva v každodennosti. 

PREČO TÉMA HRDINSTVA?

  • Spolu s deťmi chceme odhaľovať skutočnú tvár hrdinstva. Zamýšľať sa nad tým, či tí, ktorých nasledujeme, sú požehnaním pre druhých alebo ich nasledujeme len preto, že to tak robia všetci.
  • Chceme odvážne napredovať v našom povolaní k veľkej láske. Prekonávať apatiu a strach z budúcnosti, nebáť sa robiť rozhodnutia pre druhých v čase krízy záväzku.
  • Chceme vyzdvihnúť hrdinov každodennosti. Osobitne však deti, ktoré sa stali hrdinami pre svoju rodinu, kamarátov, školu, dedinu, mesto či krajinu.

LOGO

Príbeh hrdinu môže byť aj tvojim príbehom. Hovorí o tom aj naše logo. Komixová bublina pripomína, že tvoje hrdinstvo je súčasťou väčšieho príbehu. Svetlo na pozadí symbolizuje povolanie, ku ktorému ťa Boh pozýva a pokoru, ktorá osvetľuje pravdu o tebe. Cválajúci kôň je symbolom odvážneho napredovania k tým, pre ktorých si povolaný darovať sa. Podobne ako hrdina si oblieka svoj pláśť do každej akcie, aj ty buď „štýlový“ každý deň. Pre nás eRkárov je to štýl Mám rád… Buďme mu verní. (Logo ročnej témy navrhla eRkárka Veronika Dubcová)