Home > Nezaradené > Novinky > Rok 2018 očami eRkárov v Likavke

V roku 2018 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí podarilo animátorom v eRko Likavka uskutočniť formačné aktivity a projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka.

Hlavným zameraním boli stretnutia detí v pastoračnej miestnosti na Farskom úrade, formačné aktivity pre nových animátorov a väčšie i menšie príležitostné podujatia.

V prvom mesiaci roka 2018 sme oslavovali 21 výročie založenia eRka v Likavke. Na podujatie pre dobrovoľníkov a rodičov dobrovoľníkov, sympatizantov a podporovateľov, prijalo pozvanie približne 60 ľudí. Pripomínali sme si aktivity a podujatia počas nášho jubilejného 20. výročia a spoločne sme vstúpili do 21. výročia eRko Likavka.

V marci sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Biela stužka“, ktorý každoročne organizuje mimovládna organizácia Fórum Života. Cieľom projektu je úcta k životu už od počatia.

eRko animátori našej farnosti sa príležitostne stretávajú v pastoračnej miestnosti na formačno – organizačnom stretnutí, kde plánujú rôzne akcie, tábory a podobne. Okrem plánovania akcií si uvedomujeme, že pre rast nášho spoločenstva je dôležitá aj formácia.

V máji každoročne cestujeme s deťmi na Misijnú púť na Levočskú horu v Levoči, ktorá sa uskutočňuje ako poďakovanie koledníkom Dobrej noviny. Do Levoče na Mariánsku horu prišlo viac ako 1000 detí najmä zo Spišskej diecézy. Zišli sa pod Mariánskou horou a potom v skupinách putovali k bazilike.  Na Levočskú horu priniesli so sebou trvanlivé potraviny a hygienické výrobky, ktoré venovali núdznym v zariadeniach Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach a v Levočskej charite. Misijná púť detí v Levoči vyvrcholila slávením sv. omše s diecéznym biskupom Štefanom Sečkom. Okrem Levoče sa Misijná púť sa uskutočňuje v Rajeckej Lesnej a Obišovciach.

V týchto mesiacoch štartovala príprava oblastného podujatia s názvom „Deň radosti“. Stretnutia sa konali už od apríla, kedy sa pripravovala táto akcia. V auguste sme začali ostrú prípravu do ktorej sa  pridalo cez 20 dobrovoľníkov nielen animátorov eRko Likavka ale aj z iných obcí.

Počas letných mesiacov sme navštívili počas jednodňového eRko výletu  s deťmi Kostol a Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach a mesto Trnava.

August bol zameraný aj na obnovu našej pastoračnej miestnosti, kedy sme miestnosť vymaľovali a opravili nedostatky. Do pastoračnej miestnosti sme namontovali novú bielu magnetickú  tabuľu. Bude slúžiť na formáciu detí a mládeže počas eRko stretnutí.

V polovici augusta sa animátori zúčastnili na formačnom víkendovom stretnutí v Zákopčí,  kde spoločne čerpali potrebnú silu do ďalších mesiacov ale aj trávili spoločný team-buildingový čas a navštívili aj prírodu pohoria Javorníky. Nechýbal duchovný program a plánovanie akcii na školský rok.

Počas letných mesiacov prebiehala príprava „Dňa radosti“. Tento deň mal byť venovaný najmä deťom. Deň radosti je deň plný bohatého duchovného aj zábavného programu pre deti.

Deň radosti sa konal v sobotu 15. septembra. V Likavke sa stretlo 146 účastníkov z 11 farnosti Oravy a Liptova. Program zahájila ranná svätá omša v kostole sv. Juraja v Likavke. Pokračovali sme zábavným programom v areáli ZŠ s MŠ Likavka. Nechýbali stanovištia, obed a spoločný program. Na podujatí pracovalo 30 dobrovoľníkov od piatku poobedia. Zapojení boli aj rodičia a sympatizanti, ktorí pripravovali obed pre deti.

Nový školský rok sme opäť začali s „eRko stretkami“ v novom cykle. eRko stretnutia prebiehajú 3-krát týždenne v dvojtýždňovom intervale.

Animátori farnosti začali v októbri 2018 aj mesačné formačno – plánovacie stretká. Cez školský rok majú deti tiež možnosť navštevovať  detský spevokol, ktorý je účastný aj na detských svätých omšiach. Nácviky detského spevokolu bývajú každú nedeľu, hodinu pred omšou za účasti detí.

V októbri sme začali aj 6 – mesačné formačné eRkurzy pre nových animátorov našej farnosti.

Koniec roka tradične patrí stretnutiam Dobrej Noviny a príprave koledovania Dobrej noviny. V našej diecéze bude tento rok Vysielacia pobožnosť v Ružomberku. Pred vysielacou pobožnostou v našej obci začali stretnutia koledníkov Dobrej noviny v skupinovom charaktere.  Dobrú novinu tento rok nosíme do príbytkov 26. decembra 2018.

Veríme, že i budúci kalendárny rok bude bohatší ako uplynulý a budeme môcť rozdávať viac radosti a dobra okolo seba. Dúfame, že naša činnosť bude plnohodnotná pre ďalší sociálny, kultúrny a kresťanský rozvoj obce Likavka.

Na záver patrí poďakovanie všetkým dobrovoľníkom, laikom ktorí sa pričinili o rast eRko Likavka, Farskému úradu Likavka, Obci Likavka a ďalším súkromným podporovateľom.

                                                                                                                  S úctou za eRkárov Likavka

                                                                                                        Matúš Šuľa

Zodpovedná osoba farnosti za eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*