Home > Nezaradené > Novinky > Aj ty si hrdinom

V letných mesiacoch sme sa s deťmi, opäť zúčastnili detského letného tábora v Lúčkach pri Kremnici. Detského letného tábora sa zúčastnilo 39 detí približne 15 animátorov a varili nám 4 šikovní kuchári. Počas celotýždňovej zlatej horúčky sme spolu s baníkmi a sv. Barborou hľadali ukrytý poklad. Priblížili sme si život sv. Barbory a jej cnosti a v čom sa pre nás môže stať vzorom nasledovania. Spoznávali sme aj život baníkov, ich prácu a čo všetko museli počas svojho života obetovať pre svojich blízkych. Navštívili sme aj baňu v Kremnici a odniesli si odtiaľ neopakovaný zážitok. Na záver tábora sme spoločnými silami našli poklad. Pochopili sme, že je v nás. Je to čisté, obetavé, zodpovedné, odvážne srdce, ktoré má priateľský vzťah s Pánom Ježišom. Aj my ako sv. Barbora môže pozývať iných k hľadanie pokladu a tak im ukázať ako veľmi Pán Ježiš túži byt ich najlepší priateľ. Počas leta sme ako animátori boli aj duchovne načerpať a spoločne sa povzbudiť na „víkendovke“ v Letanovciach. Utužili sme naše vzťahy a zhodnotili akcie, ktoré sme pre deti pripravili.

V septembri sme ročnou témou AJ TY HRDINOM odštartovali nový školský rok 2019/2020. Spolu s deťmi sme sa vydali na cestu odhaľovania skutočnej tváre hrdinstva. Chceme sa spolu zamýšľať nad tým, či tých, ktorých nasledujeme sú požehnaním pre druhých alebo ich nasledujeme len preto, že to tak robia všetci. Chceme vyzdvihnúť hrdinov každodennosti, osobitne však deti, ktoré sa stali hrdinami pre svoju rodinu, kamarátov, školu, dedinu, mesto či krajinu. V jesenných mesiacoch sme mali už tradičnú „Šarkaniádu“. S deťmi sme nad ulicou „Drndošovo“ vypustili vyrobených alebo zakúpených šarkanov. Užili sme si spoločne slnečný deň v prírode a zažili veľa radosti.

V ďalších mesiacoch pripravujeme koledovanie Dobrej noviny vo vianočnom čase. Do likavských rodín pôjdeme 26. decembra 2019. V neposlednom rade vyjadrujem poďakovanie všetkým animátorom za ich radostnú službu v našom rozrastajúcom eRkárskom spoločenstve. Veľké poďakovanie im patrí za to, že slúžia so srdcom na dlani a obetujú niekedy aj desiatky hodín, či dní pre naše spoločenstvo a farnosť. Dovolím si povedať, že práve každý jeden z nich zanecháva veľkú nezmazateľnú stopu v našom spoločenstve. Vyprosujem im veľa síl a požehnania.


Blíži sa koniec roka a práve Vám patrí veľké ďakujem za prejavenú priazeň a podporu počas roka. Sme radi, že môžeme už 22. rok fungovať v obci Likavka s podporou ľudí, ktorým záleží, aby deti a mládež plnohodnotne využívali voľný čas.

Požehnané prežitie vianočných sviatkov. Do nového roka 2020 Vám prajeme veľa síl, zdravia, úspechov a najmä Božieho požehnania. Nech je pre Vás budúci rok bohatým na radosť a úsmev vo vašich životoch.
eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*