Home > Rozpis eRko stretiek

V školskom roku 2019/2020 si pre Vaše deti eRkári z Likavky pripravili bohatý program. Súčasťou programu sú „stretká“ v dvojtýždňových intervaloch. Stretká deťom ponúkajú kresťanskú formáciu tak trocha iným spôsobom.

Pomocou hier, aktivít a video-projekcie sa deťom približuje kresťanský spôsob života. Deti počas „stretiek žijú v spoločenstve keďže spoločenstvo detí je jednou najlepšou formou ako rozvíjať v deťoch kresťanského ducha.


Dátumy najbližších eRko stretiek nájdete v eRko kalendári —>  Tu kliknúť

-prosíme priniesť na stretko prezuvky 🙂

aktuálny rozpis stretiek (kalendár) 2019/2020 – AKTUÁLNY ROZPIS STRETIEK – KLIK