Home > Nezaradené > Novinky > Aktivity eRka pre deti a rodiny počas mesiaca máj 2020 (aktualizované – 01. 05. 2020 – 16.30 h.)

Ahojte milé deti a rodičia,

v nasledujúci mesiac Vám ponúkame aktivity pre deti:

Pozývame vás spojiť sa s nami na svätej omši, ktorú pre nás odslúži Ivan Kňaze.

Podporte aj vy svojich animátorov a deti zo svojich farností, aby sa k nám pridali. Na sv. omšu, ktorá bude v sobotu je možné zapísať i prosby – viď link nižšie. Na detskú omšu dostanú vopred deti i úlohu a urobíme zlosovanie, ale s informáciou sa ešte ozveme dodatočne. 

-link na youtube Pápežských misijných diel: https://www.youtube.com/channel/UCi4IoIfDGuVUi_o29Eo9UPw

-link na formulár na zapisovanie prosieb: https://forms.gle/iKm7PVr9qCVFUrKG9

Sme otvorení pomoci Vám, ak by niečo zo spomínaných zdrojov nefungovalo. Pozdravujú Vás milé deti vaši animátori.

erkarilikavka@gmail.com

Tento príspevok pravidelne aktualizujeme.

S pozdravom zodpovedná osoba farnosti za eRko – Matúš Šuľa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*