Latest posts

Rok 2016 očami nášho spoločenstva

V roku 2016 sa s podporou Obecného úradu v Likavke, Farského úradu v Likavke, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí podarilo uskutočniť mnoho formačných projektov a akcií, ktoré majú prispieť k rozvoju osobností deti a mládeže v obci Likavka. Počas roku 2016 sme pre deti organizovali pravidelné...

Viac radosti

„Viac radosti“ je názov novej ročnej témy, ktorú budú deti spoznávať na stretkách, táboroch a iných eRko akciách. Téma nadväzuje na minulú ročnú tému „S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme“ keďže po skutku milosrdenstva čiže skutku dobra voči niekomu prichádza...