Home > Nezaradené > Spojili sme sa pre dobrú vec, spojili sme sa pre Dobrú Novinu

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám…… . Určite každý z vás pozná slová tejto veľmi známej vianočnej koledy. Koledy, znejúca napríklad v príbytkoch rodín, ktorí prijímajú koledníkov. Posledné vianočné sviatky neboli iné, a opäť sme sa my, animátori eRka, spolu s deťmi na sviatok sv. Štefana rozhodli prinášať do rodín našej obce Dobrú novinu a prinášať zvesť o narodení nášho Spasiteľa.

Kolednícka akcia je spojená s finančnou zbierkou pre krajiny, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté vo svete. V tomto ročníku sa vďaka štedrosti ľudí podarilo vyzbierať finančné prostriedky v sume 1051 €. Spolu s darmi farností z celého Slovenska konečný výsledok zbierky počas vianočného obdobia činí 959 276,58 eur. Výnos z tohtoročnej zbierky bude použitý predovšetkým na projekty v Etiópii, konkrétne na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob, na lepší prístup k vzdelaniu pre deti s postihnutím v okrese Munesa a na zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom.

Chcela by som sa v mene všetkých koledníkov poďakovať za prijatie do rodín, ku ktorým sme mohli prísť, za spoločné rozhovory, ktoré túto akciu dopĺňajú o dôležitý rozmer budovania vzťahov, za zachovanie tradície a v neposlednom rade za radosť, ktorú sme spoločne prežívali s vedomím, že žijeme na zemi preto, aby sme tu boli pre druhých.

Zodpovedná osoba Dobrej Noviny v obci Likavka

                                                                                                          Katarína Mliečková

Fotoalbum Dobrej Noviny 2016 – kliknúť

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*