Home > Nezaradené > Novinky > Mládežníci z Likavky spolu vykročili na diecéznom stretnutí mládeže v Starej Lubovni

V sobotu 22.apríla 2017 sa vo farnosti Stará Ľubovňa v mestskej Športovej hale konalo Diecézne stretnutie mládeže Vykroč. Témou tohto ročníka bol verš z Lukášovho evanjelia: ,,Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“. Približne 1 100 mladých ľudí z Liptova, Oravy a Spiša sa stretlo, aby nie len spoznali a stretli ďalších mladých ľudí z diecézy, ale hlavne, aby prežili čas plný stretnutia s Bohom.

Stretnutie otvoril hostiteľ mladých – spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Po privítaní nasledovala diskusia s o. Mariánom Kuffom, ktorý sa s mladými podelil o jeho ceste do kňazského povolania a o významnom postavení Panny Márie v jeho živote. Všetkých povzbudil k tomu, že mať vzťah k našej Nebeskej Matke je rovnako dôležité, ako mať vzťah s naším Nebeským Otcom.

Ďalej program zahŕňal spoločný čas modlitby s kapelou My Way a kapelou Lamačské chvály. V nej mladí ďakovali a oslavovali Boha za všetky veci, ktoré koná v ich životoch každý deň, čo potvrdili aj konkrétne svedectvá mladých z Popradu. Potom boli mladí povolaní osobne vykročiť vo viere a dôvere, a rovnako ako apoštoli, ohlasovať všetky Pánove diela. Všade tam, kde sa nachádzajú, v školách, v rodinách alebo s priateľmi, niesť Božie Kráľovstvo.

Stretnutie zakončili spoločnou modlitbou posvätného ruženca a slávením svätej omše s otcom biskupom. Bol to čas plný povzbudenia a živej Cirkvi, ktorý je skutočným svedectvom toho, že medzi mladými v Spišskej diecéze skutočne veľké veci koná ten, ktorý je mocný.

                                                                                      Zdroj
                                                                                      TK KBS informovala Soňa Troščáková

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*