Home > Nezaradené > Novinky > eRko Likavka oslávilo svoje 20. výročie založenia v obci Likavka

V sobotu 14. Januára 2017 sa stretlo v Kultúrnom dome viac ako 80 sympatizantov, dobrovoľníkov a podporovateľov eRka na oslave 20. výročia jeho založenia v obci Likavka v Likavke. Oslavu zahájila sv. omša v kostole sv. Juraja v Likavke, ktorú celebroval p. farár Pavol Ondrík a v homílii sa prihovoril p.kaplán Roman Saniga z farnosti Mútne, ktorý je poverený Spišskou diecézou na duchovnú pastoráciu pre eRko v území Orava – Liptov. Následne oslava pokračovala v Kultúrnom dome Likavke spomienkovo – zábavným programom. eRko Likavka pôsobí v obci Likavka pod hlavičkou eRka- hnutia kresťanských spoločenstiev detí. V obci Likavka začalo svoje pôsobenie už v roku 1997. Mladí ľudia sa začali v obci pravidelnejšie stretávať s deťmi na ,,stretkách“, prvých víkendovkách a v decembri sa zapojili aj do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá sa koná pod záštitou eRka. Počas dvadsiatich rokov formácie detí a mládeže vo farnosti Likavka prešlo cez eRko Likavka niekoľko stoviek detí a mládeže. Zažili spolu množstvo spoločných chvíľ, zážitkov, výletov, ,,stretiek“ a táborových dní.  Chceli by sme sa zo srdca poďakovať všetkým naším deťom, rodičom, animátorom,  podporovateľom, sympatizantom, ktorí počas dvadsiatich rokov budovali a budujú  dielo eRko Likavka. Poďakovanie za podporu patrí aj eRku – hnutiu kresťanských spoločenstiev detí, farnosti Likavka a obci Likavka.

Pri príležitosti Vám ponúkame slávnostný príhovor Matúša Šuľu (zodpovednej osoby farnosti Likavka), ktorý odznel počas slávnostného programu 20. výročia založenia eRka v obci Likavka.

 

Vážený pán starosta, Vážený pán riaditeľ, Vážení pán farár a pán kaplán, Vážení rodičia, milí hostia, milá mládež farnosti Likavka, sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie osláviť jedinečnú a významnú udalosť – 20. narodeniny eRka v našej farnosti. Srdečne Vás všetkých vítame. Dvadsať rokov je vek, v ktorom človek začína premýšľať čo ďalej, vek v ktorom človek pomaly ale rýchlo dospieva. Už dvadsať rokov sa snažíme v Likavke formovať deti a mládež. Vyjadrujeme veľkú úctu, vďačnosť a nadšenie  všetkým ľuďom, ktorí zakladali naše Likavské eRko, taktiež aj tým, ktorí v ňom slúžili, či slúžia až dodnes. Dovolím si citovať myšlienku košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý na slávnostnej svätej omši slúženej pri príležitosti 25. výročia založenia eRka na Slovensku, nazval eRkárov „hrdinami  doby“.

Aj ja dnes Vám chcem všetkým povedať: ,,ste hrdnami doby“, lebo aj napriek  momentálnemu  sociálnemu tlaku na ľudské hodnoty vy animátori ale aj sympatizanti eRka držíte pomyselnú čiaru, ktorá oddeľuje pravé hodnoty od tých súčasných, ktoré sú častokrát zradné a klamlivé. Napriek tomu, že stojím na tomto mieste, neviem či som práve tohto miesta hodný. Cítim k Vám všetkým obdiv za vašu odhodlanosť, nasadenie , vieru, lásku….Je úžasné, že toľko ľudí sa odhodlalo vstúpiť do nášho eRkárskeho spoločenstva. Napriek tomu, že prišli niekedy aj ťažké momenty, verím aj naďalej, že budeme rásť ďalej a budeme sa snažiť prinášať deťom tie správne hodnoty, ktoré sú v súlade s vierou v Boha. Chceme sa tiež poďakovať všetkým čo priniesli kúsok seba do nášho spoločenstva a slúžili svojou obetou, prítomnosťou, radou, či radosťou iným. Všetkým Vám patrí veľká srdečná vďaka za vašu obetavú službu, ktorú ste vykonávali počas 20 dvadsiatich rokov. Verím, že Vás s týmto všetkým spájajú tie najlepšie spomienky.

Chcel by som sa ospravedlniť ľudom, ktorí ostali niekedy nepochopení alebo im bolo nejakým spôsobom ukrivdené. V mene všetkých sa chcem sa poďakovať Vám drahí rodičia, za Vašu neustálu podporu a povzbudenie, ale aj za rešpektovanie nášho času, keď ste nás Vy veľmi potrebovali. Tiež sa chcem poďakovať obci Likavka, farnosti Likavka, zástupcom zo strediska eRka- hnutia kresťanských spoločenstiev detí za podporu činnosti v našej obci. V neposlednom rade opäť ďakujem Vám všetkým mládežníkom a animátorom eRka Likavka za Váš plnohodnotný prínos do našho spoločenstva a každú obetovanú chvíľu v našom spoločenstve. Ďakujem Bohu za dielo eRko Likavka, ktoré už dvadsať rokov premieňa a formuje na svoj plán. Prajem Vám, aby tento večer bol oslavou a vďakou za Vás všetkých. Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.

Fotogaléria Oslavy 20. narodenín eRko Likavka

eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*