Home > Nezaradené > Novinky > Likavka sa zúčastnila na detskej olympiáde v Meszne
Meszna (4. jún 2016)-  animátori eRka z Likavky  spolu so žiakmi štvrtého ročníka tamojšej základnej školy zúčastnili sa 4. júna na projekte Detskej mini- olympiády v poľskej družobnej obci Willkowice – Meszna.
Vycestovalo okolo 40 detí so sprievodom triednych učiteliek a animátorov eRko Likavka na detskú mini-olmypiádu.
“V poľskej obci nás privítal zástupca starostu p. Jacek Lipowiecki. Deti nahliadli do života poľskej kultúry počas prehliadky v historickej izby v Bystrej. Následne sme  videli niečo  aj z poľskej kinematografie v nových priestoroch obecného kina v Bystrej. Po krásnych kultúrnych zážikoch sme  zamierili na úvodný ceremoniál mini – olympiády do Bystrej,” uviedol animátor eRko Likavka Matúš Šuľa
V olympijskom duchu sa viedlo otvorenie mini – olympiády. Odzneli národné hymny oboch krajín, nasledovali olympijske sľuby športovcov, zapálenie olympijskeho ohňa. Úvodný ceremoniál prebiehal v simulovanom preklade.  Športovci z Likavky súťažili v piatich disciplínach. Počas nich sa deti mohli občerstviť, ale aj doplniť pitný režim v bufetoch. Mladých športovcov navštívili aj mnohé poľské mladežnícke talenty či už mládežnícky reprezentanti v skoku do lyžiach alebo reprezentačné mladežnícke mužstvo dievčat ale aj mnohí iní. Nechýbalo ani udeľovanie medáilí a vyhlásenie víťazov v jednotlivých kategóriách. Veríme, že deti si odniesli z poľskej Meszny nielen skvelý športový a kultúrny zážitok ale aj pocit detského šťastia a radosti a spokojnosti v ich srdciach.
“Ďakujeme obci Likavka poskytnutie možnosti  vycestovať na cezhraničnú spoluprácu do našej družobnej obce. Ďakujeme kolektívu  pedagógov Základnej školy s materskou školu Likavke za pomoc pri príprave tejto cezhraničnej cesty a spoluprácu počas. Poďakovanie patrí aj poľskej strane za úžasnú organizáciu podujatia.  eRko Likavka sa už teraz teší na ďalšiu spoluprácu,” uzatvoril M. Šuľa                                                                    
eRko Likavka

Fotogaléria mini-olympiáda Meszna-tu kliknúť

IMG_20160604_125814584

skupinka mladých športovcov

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*