Home > 2019

Aj ty si hrdinom

V letných mesiacoch sme sa s deťmi, opäť zúčastnili detského letného tábora v Lúčkach pri Kremnici. Detského letného tábora sa zúčastnilo 39 detí približne 15 animátorov a varili nám 4 šikovní kuchári. Počas celotýždňovej zlatej horúčky sme spolu s...

„Z malého zrnka strom“

„Z malého zrnka strom“ aj v duchu tejto ročnej témy sa animátori spolu s deťmi, snažia zasadiť seba, svoju angažovanosť a tak spoločne budovať „zo zrnka strom“. V zimných mesiacoch sme priložili ruku k dielu už k 24. ročníku Dobrej noviny a spoločne vyzbierali 1060 €....