Home > 2016

Viac radosti

„Viac radosti“ je názov novej ročnej témy, ktorú budú deti spoznávať na stretkách, táboroch a iných eRko akciách. Téma nadväzuje na minulú ročnú tému „S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme“ keďže po skutku milosrdenstva čiže skutku dobra voči niekomu prichádza...

eRko Likavka rozbieha svoj prvý WEB!

V nedeľu 29. mája 2016 eRkári z Likavky spustili svoju prvú webovú stránku detského spoločenstva. Keďže eRko Likavka chce byť bližšie ľuďom, rozhodlo sa vytvoriť oficiálnu stránku detského spoločenstva. Úpenlivá práca prebiehala už takmer od začiatku roka kedy eRko...