Home > Nezaradené > Novinky > Rozlúčili sme sa s Jožkom Magom

Vo štvrtok popoludní sme sa rozlúčili so skvelým človekom, kamarátom, priateľom, otcom, hudobníkom, členom Ružomberských a Likávskych spevokolov Jozefom Magom.

Jeho odchod z pozemského sveta nás veľmi zaskočil a chceme mu venovať ešte pár záverečných slov. Jozef mal 43. rokov a žil v Likavke pri Ružomberku.

„My chceme kráčať týmto svetom, len s nádejou, že nám otvoril si nebo“

            Drahý nás Jožko,

            Pred niekoľkými rokmi sme už po niekoľkýkrát s mládežníckym zborom spievali tieto slová  počas slávenia sv. omše vo Veľkonočnú nedeľu, s túžbou osláviť to veľké a nepochopiteľné tajomstvo Božej lásky k nám. Tajomstvo Kristovej smrti a Jeho zmŕtvychvstania.

            Dnes tu stojíme v tichu a nanovo sa zamýšľame nad týmito tajomstvami. V tichu premýšľame nad smrťou priateľa, ktorú nikto z nás neočakával. Pán si ťa Jožko povolal k sebe náhle, v deň, keď sa v celej Cirkvi oslavuje tajomstvo Kristovho zmŕtvychvstania.

            Úvodné slová, ktoré zazneli vystihujú tvoj život Jožko. Cítili sme to v čase, keď sme spolu intenzívne trávili čas pri nácviku piesní, pri spievaní a hraní počas slávenia sv.omší,  adorácií, krížových ciest, pri doprevádzaní detí počas 1. sv. Prijímania ale aj v priateľských rozhovorov, výletov….vždy keď si bol s nami Jožko.

            Miloval si Boha a vedel si, že mu patrí len to najkrajšie a najlepšie, a preto si často dbal na to, aby sme ho, čo najkrajším spevom, hudbou aj oslávili. Žil si v nádeji na stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom v Jeho Kráľovstve a snažil si sa robiť všetko preto, aby si ho svojimi talentami tu na zemi oslávil. Nečakali sme, že Boh, pre nás tak skoro, zatúži po vašom stretnutí vo večnosti…

            Počas týchto dní, nám mysľou prebehlo množstvo chvíľ, ktoré sme spolu prežili. Chceme ti zo srdca poďakovať najmä za tvoje priateľstvo, za spoločne strávené chvíle a za to, že si chcel spolu s nami spievať a hrať Bohu na chválu. Vždy si nás dokázal povzbudiť a videl si v nás dary a talenty, ktoré sme od Boha dostali. Vďaka, že cez tvoje talenty, ktoré si rozvíjal, sme mohli zažiť Božiu blízkosť a kúsok neba na zemi. Budeš nám chýbať…

            Vďaka Bohu za dar tvojho života.

            Vyprosujeme Ti, aby Ťa Pán čoskoro prijal do svojho kráľovstva spolu s našou Nebeskou Matkou Máriou a sv. Jozefom, aby si mu tam mohol hrať a spievať na Jeho chválu, tak ako si to robil počas svojho života.

            Zároveň Jožko prosíme, prihováraj sa potom za nás z neba, aby sme sa mohli raz vo večnosti spolu stretnúť a spolu spievať a hrať nebeskú hudbu.

            V nádeji na stretnutie vo večnosti a s vďakou budú na teba spomínať a v modlitbách na Teba pamätať všetci členovia mládežníckeho zboru a zboru sv. Juraja.

Ďakujeme Ti Jožko, Jozef!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*