Home > Nezaradené > Novinky > Opatrenia proti šíreniu koronavírusu v eRko – HKSD (aktualizované 14. 02. 2021 – 10.00 h. )

Usmernenie k organizovaniu aktivít eRka

Ako detská organizácia a súčasť občianskej spoločnosti vnímame svoju úlohu v službe deťom a ich rodinám. Chceme byť naďalej zodpovední a vynaliezaví. Chceme vytvárať príbehy priateľstiev a pomoci, ktoré pramenia v sile spoločenstva. Zároveň si uvedomujeme nutnosť byť opatrní, pravidelne sledovať usmernenia Úradu verejného zdravotníctva a komunikovať o nich s členmi eRka.

Na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR z dňa 14. 10. 2020 sme preto obmedzili našu činnosť (detské stretká, stretnutia animátorov, podujatia a pod.) do odvolania.

Máme nádej, že pozastavujeme činnosť len na kratší čas, že sa situácia zlepší a budeme sa môcť čoskoro stretať v malých skupinách. Chceme byť kreatívni a využívať online prostriedky na udržanie kontaktu s deťmi. Buďme tu pre ne aj v tomto čase.

Buďme zodpovední a veďme k zodpovednosti aj našich animátorov a deti. Myslime v tomto čase aj v modlitbe na ľudí postihnutých touto korona krízou.

Vydané: 15. 10. 2020

ZDROJ:https://erko.sk/vyhlasenie-k-cinnosti-aktual/


Your email address will not be published. Required fields are marked *

*