Home > Nezaradené > Novinky > Keď ožíva motto „Radostnou cestou svedectva viery, kráčajme spolu malí i veľkí“.

            Rok 2020 je pre nás rokom, ktorý nikto nečakal. V marci z dôvodu COVID -19 sme sa museli nanovo zamyslieť ako  uskutočniť naše plány, túžby v  animátorskej činnosti v eRku Likavka.  Chceli sme pokračovať aj napriek náročnej a neočakávanej situácii. Aj napriek mnohým obavám sme sa rozhodli nevzdať sa a kráčať ďalej. Počas marca až júna sme sa pravidelne stretávali online a spolu vymýšľali aktivity, ktoré sme chceli po zmiernení opatrení uskutočniť.  S Božou pomocou a ochranou sa nám v lete podarilo uskutočniť denný letný tábor v našej obci. Zúčastnilo sa ho 48 detí, 16 animátorov a 5 ľudí, ktorí sa starali o pokojný priebeh tábora a kuchyňu.  Počas troch táborových dní sme spolu s Mojžišom utiekli z otroctva, prešli cez Červené more, zažili život Izraelitov na púšti, dostali desatoro a spolu s Áronom vošli do zasľúbenej zeme. Mojžiš deťom pri pohľade na Likavku pripomenul, že zasľúbená zem je všade tam, kde hľadám a stretávam Boha. A aj v našej Likavke môžeme stretnúť Boha a prinášať jeho lásku v dobrých skutkoch. Počas troch dní nás sprevádzali aj kňazi našej farnosti a vďaka nim sme mohli zažiť radostné spoločenstvo aj na spoločne prežitých sv. omšiach v našom kostole sv. Juraja. Program prebiehal tiež v Kultúrnom dome v Likavke, v areáli ZŠ s MŠ Likavka ale aj na amfiteátri pod hradom Likava. Chceli by sme sa poďakovať za poskytnutie priestorov a podporu pri organizovaní nášho tábora.

            Po tábore sme sa pre deti rozhodli uskutočniť potáborový výlet. V septembri sme navštívili horu Butkov pri Ladcoch v Trenčianskom kraji a taktiež hrad Beckov. Na horu Butkov sme putovali a  modlili sa kríovú cestu, ktorú sme zakončili svätou omšou. Neskôr sme sa presunuli autobusom na hrad Beckov, kde sme mali prehliadku hradu.

            Tento rok opäť nechýbala ani úvodná víkendovka pred začiatkom školského roka. V eRko dome v Liptovskej Osade sme čerpali námety, duchovný program a spoločne pripravovali obnovenie činnosti v našej obci. Odchádzali sme plní plánov a s chuťou sme chceli pokračovať v našej činnosti a znovu obnoviť detské eRko stretká. Z dôvodu opatrení sme museli znovu našu činnosť  prerušiť minimálne do 15. novembra. Pevne veríme, že  v najbližšej dobe sa znovu budeme môcť s deťmi stretávať a budovať spoločenstvo.  Tento čas by sme chceli naplno využiť na prípravu mnohých aktivít a letného tábora na rok 2021.

            V túto chvíľu by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás akokoľvek podporujú a pomohli nám pri organizácií letnej činnosti. Vďaka patrí  najmä kňazom našej farnosti za ich duchovnú podporu, p. starostovi obce Likavka a p. riaditeľovi ZŠ s MŠ Likavka  za poskytnutie priestorov počas denného letného tábora a ich povzbudivé slová  a mnohým podporovateľom  našej činnosti. Poďakovanie patrí aj animátorom, ktorí aj v neľahkej situácií sa snažia priniesť svetlo svojou službou. Všetkým Vám v mene môjho mena prajem, aby ste tento zložitý čas prešli v zdraví a s Božou pomocou. Nech Vám Boh odmení všetko to, čo robíte pre budovanie Jeho kráľovstva aj v našej obci ale najmä v srdciach druhých ľudí.

         

eRko Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*