Home > Nezaradené > Novinky > Prenosy bohoslužieb z farnosti Likavka počas Veľkého týždňa – aktualizácia

Prvá skúsenosť s prenosom sv. omše z nášho farského kostola ukázala, že je potrebné techniku a internetovú prenosovú cestu vylepšiť. Podarilo sa a všetko je po otestovaní pripravené na online prenosy. Aj vďaka tejto novinke a osobitému spôsobu prežívania sa môžu napriek všetkým obmedzeniam tohtoročné Veľkonočné sviatky stať nezabudnuteľnými a neopakovateľnými.

Priame prenosy neverejných bohoslužieb budú z kostola sv. Juraja v Likavke prostredníctvom internetu prenášané nasledovne:

5.4.2020 – Kvetná nedeľa – 10:00

9.4.2020 – Zelený štvrtok  – 17:00

10.4.2020 – Veľký piatok – 15:00

11.4.2020 – Biela sobota – 20:00

12.4.2020 – Veľkonočná nedeľa – 10:00

Po sv. omši na Veľkonočnú nedeľu vykoná kňaz sviatostné požehnanie autom po uliciach obcí Likavka a Martinček v podobnom duchu, ako túto poklonu a požehnanie vykonal v nedeľu 29.3.2020.

Prenosy sv. omší môžete sledovať na počítačoch, tabletoch, televízoroch, či mobilných telefónoch s prístupom na internet. Pripojenie na živý prenos realizujete kliknutím na nasledovný webový odkaz: https://www.youtube.com/channel/UC8Dd4k7Qxo1lhEFwalaLimw 

S potešením a radosťou vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorý myšlienku sprítomniť Kristovu obetu za nás a jeho triumfálne víťazstvo nad smrťou premenili v tento Bohumilý počin.

Zdroj: https://www.likavka.sk/aktuality/aktuality/prenosy-bohosluzieb-pocas-velkeho-tyzdna-aktualizacia-1688sk.html – Ing. Marián Javorka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*