Home > Nezaradené > Dvadsiaty eRko rok v Likavke pomaly vrcholí

Mesiac september je časom, kedy začíname s deťmi novú ročnú tému s názvom „Dobrodružstvo pokoja“. V novom školskom roku sa budeme usilovať o pravý pokoj medzi ľuďmi, ktorý dosiahneme práve pokojom v našom srdci. Tento pravý pokoj má vychádzať priamo z nášho srdca. O tento dar pokoja v našom srdci sa máme starať úprimným hľadaním pravdy, vyháňaním násilia z našich slov a gest, odpustením a prekonávaním konfliktov.

September bol aj časom Územného stretnutia Liptova a Oravy v Liptovskej Osade, kde sme sa pripojili ku vyše sto eRkárom z nášho okolia. Strávili sme víkend plný nových zážitkov, priateľov, bohatého duchovného programu a animátorského rastu cez rôzne workshopy.

Predtým sme spoločne prežili víkendové stretnutie v Ždiari, kde sme zdieľali naše spoločné námety a nápady v našej službe pre budúci školský rok a načerpali skrze duchovný program( adorácia, spoločná modlitba, sv. omša) aj veľa potrebných milostí do nastávajúceho času.

Privítali sme medzi nami našich mladších pomocných animátorov, ktorí sa vydali na animátorskú službu, v ktorej im prajeme veľa síl.

Taktiež sme po niekoľkých rokoch zorganizovali Šarkaniádu, a napriek sychravému počasiu sme sa spoločne tešili z hier a púšťania šarkanov rôzneho druhu, tvaru a farieb.

V decembri pripravujeme známu kolednícku akciu Dobrá novina na pomoc ťažko skúšaným africkým krajinám. V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Naďalej pozývame deti na pravidelné eRko stretnutia vo štvrtky. Viacej informácií o stretnutiach vám podajú vaši animátori.

V neposlednom rade vyjadrujem poďakovanie mojim animátorom za ich radostnú službu v našom rozrastajúcom eRkárskom spoločenstve. Veľké poďakovanie im patrí za ich službu, ktorú vykonávajú so srdcom a obetujú niekedy aj desiatky hodín, či dní pre naše spoločenstvo. Dovolím si povedať, že práve každý jeden z nich zanecháva veľkú nezmazateľnú stopu v našom spoločenstve. Vyprosujem im veľa síl a požehnania.

Nemôžeme ani zabudnúť na podporu Obecného úradu v Likavke, Farnosti Likavka, a tiež všetkých rodičov a ľudí dobrej vôle, ktorí sa snažia stále nám pomáhať rôznymi spôsobmi v našej službe. Za Vašu podporu Vám úprimne ďakujeme.

 

Matúš Šuľa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*