Home > Nezaradené > Novinky > V dvadsiaty rok  prežívame „Viac radosti“

Uplynulé mesiace boli pre eRkárov z Likavky radostné, keďže ročná téma, ktorá každoročne sprevádza eRko stretnutia bola „Viac radosti“. Vrcholom našej ročnej témy je mesiac august, počas ktorého sa pripravujeme na novú ročnú tému a aktivity počas nadchádzajúceho školského roka. Zrekapitulujeme si teda tri body, ktoré nás viedli počas celého školského roka na eRko stretnutiach. Ročná téma Viac radosti bola nadviazaním na jubilejný rok milosrdenstva. Slovo eRko je odvodené od písmena R, čo znamená aj radosť. Posledným bodom je, že sme sa snažili spoločne vniesť viac radosti do sveta, ktorý je v súčasnosti zmietaný strachom a nepokojom.

V marci sme spoločne oslavovali naše počatiny na stretku s názvom „Oslava života“. V máji okolo 20 detí spolu s animátormi cestovalo do Levoče na Misijnú púť detí, ktorá je poďakovaním deťom za účasť na najväčšej koledníckej akcii Dobrá novina.

Letné mesiace boli prípravou na tohtoročný detský letný tábor v Oravskom Veselom. Pomocou časostroju sme cestovali pravekom, Starovekým Rímom, stredovekom, novovekom až sme dopravili do Ssúčastnosti. V každom dni sme spoznávali aj významných ľudí tej doby ako sv. Peter a Pavol, sv. Košický mučeníci, sv. Ján Pavol II., sv. Klára a sv. František a Svätá rodina. Navštívili sme aj gigantickú sochu Ježiša Krista v Kline,  plavili sa  spoločne na Oravskej priehrade a doputovali na vrch Grape v Oravskom Veselom ku slovenskému dvojkrížu.

V najbližšom čase nás čaká veľké Územné stretnutie eRkárov Oravy a Liptova v Liptovskej Osade a privítanie nových animátorov v našom likávskom eRko spoločenstve.

Moje poďakovanie patrí celému animátorskému tímu, ktorí chcú slúžiť ako animátori vždy svedomito a zodpovedne a počas celého uplynulého školského roka sa snažia byť radostnými svedkami živej viery.

Na záver by sme vás chceli poprosiť o modlitby, aby sme našu animátorskú prácu dokázali vykonávať zodpovedne a deťom odovzdávať živú vieru, a tak ich formovať na zrelé kresťanské osobnosti. Za vašu podporu a modlitby Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie pri našich eRko akciách. Zároveň pozývame všetkých najmä deti a dospievajúcu mládež k bližšiemu spoznaniu nášho eRko ,,života“ a nášho detsko-mládežníckeho spoločenstva.

eRko Likavka

                                                                                             

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*