Home > Nezaradené > Novinky > Pokojné, oddychové a požehnané leto prajeme!

Milé deti, rodičia naši priaznivci, prázdniny sa rozbehli v plnom prúde a my by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu priazeň počas celého uplynulého školské roka 2016/2017.

 

Milé naše deti Vám patrí špeciálna VĎAKA za účasť na eRko stretkách, akciách, Dobrej novine či Misijnej púti v Levoči. Sme veľmi radi, že vy deti vytvárate s nami otvorené spoločenstvo, ktoré hlása SVEDECTVO VIERY medzi deťmi našej farnosti.

Už teraz sa vaši animátori tešia na Vás na eRko stretnutiach a iných akciách budúci školský rok J.

Vám milí rodičia a naši podporovatelia ďakujeme za celoročnú priazeň a ochotu a odporu našej činnosti.

Milé deti ponúkame Vám,  ešte desatoro ako prežiť prázdniny.

 

Na záver želáme deťom, rodičom, priaznivcom a podporovateľom pokojné a požehnané a hlavne oddychové letné mesiace. 

 

Vaši animátori eRka Likavka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*