Home > 2016 > november

Viac radosti

„Viac radosti“ je názov novej ročnej témy, ktorú budú deti spoznávať na stretkách, táboroch a iných eRko akciách. Téma nadväzuje na minulú ročnú tému „S láskou zmeňme aspoň kúsok zeme“ keďže po skutku milosrdenstva čiže skutku dobra voči niekomu prichádza...