Home > Nezaradené > Novinky > Opatrenia proti šíreniu koronavírusu v eRko Likavka (aktualizované 30. 03. 2020 – 23.00 h. )

Milí eRkári,

Usmernenie z 26.3.2020

v súlade s vývojom situácie šírenia nákazy koronavírusom vás vyzývame, aby ste až do odvolania nekonali osobné stretnutia a podujatia. Znamená to aj zrušiť alebo presunúť podujatia, ktoré sú naplánované. Mrzí nás, že sa tým pádom niektoré podujatia neuskutočnia. Náhradné termíny celoslovenských kurzov oznámime, keď to bude možné na webe a FB eRka. Je našou eRkárskou zodpovednosťou, aby sme sa zapojili do preventívnych opatrení pre dobro všetkých a boli súčinní v úsilí dostať nákazu pod kontrolu.

Pápež František nás v nedeľu (15. 03. 2020) vyzval, aby sme prežívali tento čas so silou viery, s istotou nádeje a s horlivosťou lásky. Nech nám doba Veľkého pôstu pomôže dať všetkým evanjeliový zmysel. Vyzývame k modlitbám za pomoc nakazeným a ochranu pre všetkých a tiež za pokoj a rozvahu v každodennných rozhodnutiach.Biskupi Slovenska nás pozvali k piatkovým modlitbám a pôstom za odvrátenie nákazy a ochranu zdravotných pracovníkov:

Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie.

Juraj Králik, predseda eRka

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*